ביער, פסטל על נייר, 1994 In the Woods, Pastel, 1994 110X100