פורטיס ומלכה, פסטל על נייר Fortis and Malka, Pastel 110X100