שוש, רישום צבע מים על נייר, 1955 Shosh, Aquarel on Paper, 1955