עצים ואבנים, פסטל על נייר, 1994 Trees & Rocks, Pastel, 1994 110X100