גוזלים, נחושת רקועה, 1957 Chicks, Copper, 1957 84 cm