דמות תנכית, עץ, 1947 Biblical Figure, Wood, 1947 60 cm