אשת לוט, אבן, 1962, מצפה רמון Lot's Wife, Stone, 1962, Mizpe Ramon 3m