מטבח, פסטל על נייר, 1993 Kitchen, Pastel, 1993 110X100