רישום אשה, דיו על נייר Drawing of a Woman, Ink on Paper