ילדים בבית", ליטוגרפיה" "Kids in a House", Lithograph