גבעת שמינק" ציירה וכתבה רות צרפתי" "Shmink's Hill" Written & Illustrated by Ruth Zarfati