החיות של יובל" מאת חסידה סטולרו ויובל מסקין" "Yuvali's Animals" by Hassida Stolero & Yuval Meskin