"אפריקה, הדפס ל"משכית Africa, Textile for "Maskit"