שמשיות ברחוב הנביאים" מאת יהואש ביבר" "Parasols on Nevi'im Street" by Yehoash Bieber