בין שדות ובתים", ליטוגרפיה" "Through Fields & Houses", Lithograph