"מעוינים פרחוניים, הדפס ל"משכית Diamond Shaped Flowers, Textile for "Maskit"