נח משלח את היונה", ליטוגרפיה" "Noah Sending the Dove", Lithograph