שתי בובות, טכניקה מעורבת Two Dolls, Mixed Technique