הכלב ריזי" מאת בנימין תמוז" "Rizi the Dog" by Benyamin Tamuz