פתיחת תערוכה - Opening

פרופ. רונן עם חגית - Prof. Ronen & Hagit