רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

טורסו במקצב ריקוד, ברונזה מצופה ניקל 1975 Torso, Bronze 1975 52h