יובל מסקין, חרס צבוע 1960 Yuval Meskin, Painted Clay 1960 38h