רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

יובל מסקין, חרס צבוע 1960 Yuval Meskin, Painted Clay 1960 38h