רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

תום רוקד, ברונזה 1996 Tom Dancing, Bronze 1996 68h