ספרים שכתבה ואיירה| Books Written & Illustrated by Ruth

 
רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist