רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

שולה, עפרונות צבעוניים Shula, Colored Pencils 34x24.5