רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

נעה בלאס, עפרונות צבעוניים Noa Blass, Colored Pencils 24.5X34