רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

נוף ברושים, צבעי מים Cypress Landscape, Aquarel