רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

האגם, צבעי מים The Lake, Aquarel