רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

כסאות מול המים, צבעי מים Chairs by the Water, Aquarel