כסאות מול המים, צבעי מים Chairs by the Water, Aquarel