1/5

 
רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist