top of page

ספרים שאיירה

 

1960   חיים הזז, חתן דמים, מחברות לספרות

1960   ע' הלל, כשהדוד שמחה שר, דרור
1962   ע' הלל, דודי שמחה, הקיבוץ המאוחד
1962   אידה צורית, שלושה מחזות על אהבה, עקד
1964   רות צרפתי, חושחושית, מחברות לספרות עם עובד, 1972 
1964   בנימין טנא, הזמיר, ניומן
1967   ע' הלל, אותי לראות אף אחד לא יכול, מסדה
1967   תרצה אתר, נמנימם, הקיבוץ המאוחד
1969   נורית זרחי, כף עץ וקדרה שטוחה, מסדה
1969   רות צרפתי, אילנה שמיר, כואבות לי הנעלים ועוד סיפורים, הקיבוץ המאוחד

1971   בנימין תמוז, חיי הכלב ריזי, דביר

1971   נתן יהונתן, ועוד סיפורים בין אביב לענן, ספרית פועלים
1975   נורית זרחי, פס על כל העיר, מסדה
1976   בנימין טנא, קורות כתה אחת, עם עובד
1976   דבורה עומר, בגן העדן מסיפורי התורה, א' לוין אפשטיין
1976   דבורה עומר, בריאת העולם, א' לוין אפשטיין
1976   ע' הלל, קול דודי שמחה, הקיבוץ המאוחד
1976   דבורה עומר, קין והבל מסיפורי התורה, א' לוין אפשטיין
1977   יעקב שביט, יותם וההיפופוטם, הדר ירוק-יריב
1977   מיכל סנונית, טל ומיה וכל החברה, כתר-לי
1977   בנימין טנא, אלה תולדות מור, ספרית פועלים
1978   נורית זרחי, ישנונה, כתר-לי
1979   נירה הראל, מעשה בשלוש צמות ארוכות, מסדה
1979   נורית זרחי, אלף מרכבות, הקיבוץ המאוחד

1980   רות צרפתי, אל אי החתולים אשר ביון, עם עובד
1980   נורית זרחי, משושים, מסדה
1981   רות צרפתי, הייתי ילדה ציירת, אגף הנוער, מוזיאון ישראל
1981   גיל אלדמע, אסתר לנואל, מחברת מזמרת, מסדה
1981   בנימין טנא, ידיד בצרה, עם עובד
1981   יצחק בשביץ זינגר, שלוש משאלות, ספרית פועלים
1981   רות צרפתי, מעשה בצייר, אגף הנוער (קופסת גפרורים), מוזיאון ישראל
1982   יצחק בשביס זינגר, גבורת האור, ספרית פועלים
1982   רות צרפתי, פרק אחד מחייו של אבא והוא הגן, מסדה

1983   בנימין תמוז, איך נוצרו הכוכבים, הקיבוץ המאוחד
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – יום העצמאות, ל"ג בעומר, מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – חנוכה , מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – ט"ו בשבט, מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – פורים, מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – פסח, מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – ראש השנה, סוכות, שמחת-תורה, מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – שבועות, מסדה
1984   אסתר לנואל, איזה חג לי – שבת, מסדה
1984   דבורה הכהן, מועדים לשמחה, מסדה
1984   מרים רות, הסוד של צופית, ספרית פועלים
1984   מרים רות, לעוף עם הרוח, ספרית פועלים
1986   עדולה, העפרון שלי הוא אניה, מסדה
1987   נורית זרחי, כשוף, מסדה
1987   חסידה סטולרו ויובל מסקין, החיות של יובל, מסדה
1988   יהואש ביבר, שמשיות ברחוב הנביאים, הקיבוץ המאוחד
1988   רנה שינפלד, אתה תרקוד אני אמעד, תמוז
1989   אילן שיינפלד, שלום, הקיבוץ המאוחד
1989   לאה גולדברג, מה נשקף מחלוני, ספרית פועלים
1989   רונית מטלון, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, זמורה ביתן

1991   משה אורן, הר געש, ביתן
1991   אילנה אבן טוב-ישראלי, והדשא שר בכפות רגלי, רונן
1991   איציק ויינגרטן, לרקוד עם אבא, ידיעות, ספרי חמד
1992   רות צרפתי, גבעת שמינק, ידיעות, ספרי חמד
1992   גילה אלמגור, הקיץ של אביה, עם עובד
1998   ארנה פילץ, המלכה מקסימונה, מקסימון הקטן והגן, דני ספרים
1998   נעה בלס, ככל יכולתם, הקיבוץ המאוחד
1999   אילנה אבן טוב-ישראלי, מה יש מעבר לסיבוב, דני ספרים

2000   רות צרפתי, תם הפטוט הנמרי, לונה הכלבה וזנב הסמרטוטים, זמורה ביתן
2001   נעמי בן גור, שדה של מטריות, ספרית פועלים
2003   רותי ויטל גלעד, גברת מפוזרת, כנרת זמורה-ביתן
2009   רות צרפתי, מסע קרפצון אל העיר הגדולה, ספרית פועלים
2009   אברהם זיגמן, מדרש נעמי, יד בן צבי, ירושלים

 
רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

bottom of page