יהודה עם בנותיו, רות (משמאל) ושולמית Yehuda with his Daughters, Ruth (left) and Shlomit