נערה עם ירח, עץ 1955 A Girl with A Moon, Wood, 1955 80 cm