קבוצת נשים, קרטון ובד מוקשה A Group of Women, Mixed Media