רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

יהודה צרפתי, ברונזה 1957 Yehuda Zarfati, Bronze 1957 35h