יהודה צרפתי, ברונזה 1957 Yehuda Zarfati, Bronze 1957 35h