רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

תינוק מורכב, ברונזה 1973 Assembled Baby, Bronze 1973 39h