תינוק מורכב, ברונזה 1973 Assembled Baby, Bronze 1973 39h