רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

אידה צורית, מלט לבן 1949 Ida Zurit, White Cement 1949 49h