רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

טורסו יושב, ברונזה 1974 Sitting Torso, Bronze 1974 55h