רות צרפתי פסלת, ציירת, מאיירת 

© 2013 by The Artist

רנה שיינפלד, עפרונות צבעוניים Rina Schenfeld, Colored Pencils 34x24.5