רנה שיינפלד, עפרונות צבעוניים Rina Schenfeld, Colored Pencils 34x24.5